14.6.05


Oscar Wilde. Aguarela de Henri de Toulouse-Lautrec, 1895